NEN7510 informatiebeveiling voor logopedie software

Download onze gratis checklist met de belangrijkste maatregelen voor een logopediepraktijk uit de NEN7510

Wat is de NEN7510 eigenlijk?

Wij voldoen aan de eisen die gesteld worden voor de certificering van ISO27001 en de NEN7510. Dit zijn normen die opgesteld zijn voor informatiebeveiliging en de NEN7510 is specifiek gericht op informatiebeveiliging in de zorg.

Deze normen staan los van de AVG. Hoewel er bij de NEN7510 norm ook voldaan moet worden aan de geldende wetgeving, zoals bijvoorbeeld de AVG, houdt het andersom niet in dat wanneer je aan de AVG voldoet dat je dan ook aan de NEN7510 voldoet.

Zo gaat het bij de AVG vooral over welke gegevens je wanneer op mag slaan en hoe je je klanten daarover moet informeren of toestemming moet vragen. Bij de ISO27001 en de NEN7510 gaat het om hoe je met die gegevens omgaat en hoe je ze beveiligt.

Wij nemen de beveiliging en continuïteit van de patiëntgegevens van logopediepraktijken graag over. Wij zijn immers de experts op het gebied van software, servers en online security. Lees hier onder welke stappen wij hebben genomen om uw data zo veilig mogelijk te beheren.

nen7510 beveiliging avg

Meer weten over beveiliging voor jouw logopediepraktijk?

Lees hier onder dan snel verder

Informatiebeveiliging in de praktijk

Logopedisten beschikken over gevoelige data. Niet alleen maar namen en e-mailadressen maar ook BSN nummers en medische gegevens.
Het is voor een logopedist belangrijk om hier bewust mee om te gaan. Je wilt niet dat deze gegevens door kwaadwillenden gebruikt kunnen worden.

Hiervoor is de ISO27001 en in het verlengde daarvan de NEN7510 ontwikkeld. Bij het invoeren van de norm moet er een informatiebeveiligingsbeleid opgesteld en geïmplementeerd worden. Hier gaat het dan niet alleen om het beveiligen van de gegevens maar ook de continuïteit van de gegevens wordt gewaarborgd.

Het invoeren en onderhouden van deze normen en het informatiebeveiliginsbeleid zijn punten die hoog op de agenda van een organisatie moet staan. Alle medewerkers moeten op de hoogte zijn van het beleid en de te nemen stappen.

Download hier onder onze checklist informatiebeveiliging in de logopediepraktijk.

NEN7510 checklist logopediepraktijk ebook

Meer weten over welke beveiligingsmaatregelen die wij treffen?

Lees hier onder dan snel verder

Wil jij ook veilig en effectief werken in de cloud?

Wij hebben procedures opgesteld in ons informatiebeveiligingsbeleid die jaarlijks getoetst worden door een externe partij. Tevens hebben we processen opgezet zodat onze software iedere 2 weken door een extern bedrijf wordt getest op beveiligingsproblemen. Op die manier kunnen we de gegevens van logopedisten die onze software gebruiken pro actief beschermen.

Andere stappen die we ondernemen zijn ook voor de continuïteit. Zo hebben we onze servers geplaatst in datacenters die ook ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd zijn. Zij hebben gepaste maatregelen genomen om de continuïteit van onze applicatie te kunnen waarborgen. Tevens hebben we procedures die ervoor zorgen dat we binnen een zeer korte tijd vanaf een ander datacenter, uiteraard ook ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd, onze applicatie aan kunnen bieden, mocht ons huidige datacenter toch niet meer bereikbaar worden. Hier merk je als logopedist niks van en alle gegevens zijn dan ook op de nieuwe locatie beschikbaar.

Daarnaast zorgen we meerdere malen per dag voor backups die op een veilige plek bewaard worden. Op die manier kunnen we altijd gegevens terug vinden mochten ze per ongeluk verwijdert worden. We hebben het ook mogelijk gemaakt dat je bij het gebruik van ons programma in kan loggen met zogenaamde 2 factor authenticatie. Dit is naast je gebruikersnaam en wachtwoord een extra stap om te verifiëren dat jij degene bent die probeert in te loggen en niet een hacker.

Kunnen wij u helpen uw gegevens te beschermen?

Bekijk hier onder hoe ons EPD u kan helpen

Wil jij ook veilig en effectief werken in de cloud?

Meld je dan nu aan voor een gratis en vrijblijvende demo. We kunnen de demo online geven, bij jou op de praktijk of bij ons op kantoor in Helmond.

Tijdens de demo zullen we het auditproof zorgpad laten zien, we laten je zien hoe je administratieve taken snel en simpel regelt en je kunt vragen stellen over bijvoorbeeld welke koppelingen met andere systemen we hebben zoals bijvoorbeeld Vecozo, Zorgmail en Nivel.

logopedie epd software