NivelNivel zorgregistraties logopedie

Wat is het Nivel?

In het kort is het doel van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn een continue monitoring van de gezondheid van de Nederlandse bevolking en van de verleende zorg in de gehele eerste lijn: huisartsen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar / Mensendieck, diëtisten, logopedisten, eerstelijnspsychologen, huisartsenposten, zorggroepen, gezondheidscentra en apotheken.

Waarom zou u zich als logopedist aanmelden bij het Nivel?

Er zijn een aantal voordelen als logopedist wanneer u zich aansluit bij het Nivel. Zo krijgt u namelijk 10 geaccrediteerde punten per volledig aangeleverd kalenderjaar voor het Kwaliteitsregister Paramedici. Deze punten worden toegekend aan alle logopedisten van de praktijk waar gegevens voor een heel jaar voor aangeleverd zijn. In totaal moet u 160 punten verkrijgen in 5 jaar. Daarvan moet er minimaal 40 geaccrediteerde punten zijn. Indien u deelneemt met Nivel zorgregistraties krijgt u dus 50 geaccrediteerde punten en voldoet u daarmee direct aan de minimale eis van 40 geaccrediteerde punten.

Dit scheelt u als logopedist zomaar 2.500,- tot 3.000,- aan kosten voor cursussen per medewerker.

Naast de punten voor het KP krijgt u ook gratis spiegelinformatie over de door u aangeleverde gegevens. Met deze spiegelinformatie krijgt u inzicht in uw eigen zorgverlening zoals de inhoud van de geleverde zorg en de kwaliteit van registreren. Maar misschien nog wel het interessantste is dat u uw gegevens kunt vergelijken met de gegevens van collega logopedisten uit de eerstelijn.

Wat zijn de kosten en verborgen kosten van de aanmelding bij het Nivel?

Deelname aan de Nivel Zorgregistraties is kosteloos en u kunt zich te allen tijde aanmelden via het online aanmeldformulier op de website van het NVLF.

Deelname is tot het moment van opzeggen van uw kant of door het Nivel (bijvoorbeeld in geval van geen mogelijkheid tot leveren van gegevens). Als deelnemer levert u minimaal één keer per jaar een gegevensbestand aan, zodra het Nivel u hiertoe verzoekt. De gegevensverzameling is geheel gebaseerd op gegevens die u in MijnLogopedieDossier vastlegt voor de dagelijkse zorgverlening, waardoor deelname aan Nivel Zorgregistraties eerste lijn u nauwelijks extra tijd zal kosten.

Aanleveren van gegevens aan het Nivel

Zoals u van ons gewend bent staan wij voor lasten vermindering voor logopedisten. Volgens deze visie hebben wij een koppeling gemaakt waarmee wij (bijna volledig geautomatiseerd) de gegevens aan kunnen leveren bij het Nivel. Zodra u bericht krijgt van het Nivel met het verzoek om de gegevens aan te leveren dan meldt u dat simpel per email aan onze helpdesk. Wij verzamelen deze verzoeken van de logopediepraktijken die met onze logopedie software werken en vervolgens leveren wij voor u de gegevens over het betreffende jaar aan bij het Nivel. U hoeft hiervoor dus zelf niets te doen dan ons te informeren per email. Het enige wat u dient te doen is het invullen van het logopedie EPD zoals u normaal ook altijd doet en de gegevens worden door ons uit het systeem gehaald en verstuurd naar het Nivel.

Hoe staat het met de AVG en privacy van de gegevens?

De privacy van deelnemers en cliënten is gewaarborgd. Alle persoonsgegevens worden door een ‘trusted third party’ (ZorgTTP) geanonimiseerd met behulp van pseudoniemen.

Dit betekent dat persoonsgegevens worden omgezet naar een pseudoniem en in die vorm verzonden worden naar het Nivel. Deze werkwijze is vastgelegd in een privacyreglement dat te downloaden is op nivel.nl/zorgregistraties onder het kopje ‘privacy’.

De gegevens worden met een programma verstuurd via een beveiligde verbinding zodat de gegevens niet in handen van andere dan het Nivel terecht komen.

Bij het gebruiken, verwerken en versturen van de data staan de volgende uitgangspunten voorop:

  • De resultaten van het onderzoek zijn nooit herleidbaar tot individuele personen, zorgverleners of zorginstanties.
  • Deelnemende zorgverleners krijgen informatiemateriaal voor in de wachtkamer (poster en folders).
  • Deelnemers kunnen zich altijd, zonder opgaaf van reden, uit Nivel Zorgregistraties terugtrekken.

Download hier de folder van het Nivel. Download folder

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

Plaats reactie